Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en av byggstenarna i en organisation och skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Den är lika viktig som utrustning, lokaler och medarbetare.

Med etablerade standarder som utgångspunkt så ökar chansen att lyckas.

Att skydda sin information är en viktig del, då den alltid ska finnas när den behövs (tillgänglighet), och att du kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet) och att endast behörig personal får ta del av den (konfidentialitet).

Arbetet med informationssäkerhet omfattar administrativa regelverk så som policy och riktlinjer men också tekniskt och fysiskt skydd. Skyddet kommer att anpassas efter organisationen så detta blir tillräckligt bra och inte för krångligt och dyrt.

För att få ett kostnadseffektivt arbetssätt så har KFIT tagit fram ett verktyg som tillåter organisationen att arbeta strukturerat efter etablerade informationssäkerhetsstandarder.

Verktyget innehåller informationsklassning, riskanalys och ärendehantering och mycket mer.

Oavsett om organisationen vill uppnå GDPR eller certifiera sig mot SS-EN ISO/IEC 27001 så hjälper KFIT er från start till mål.