Tjänster

Läs mer om våra tjänster

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en av byggstenarna i en organisation och skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Den är lika viktig som utrustning, lokaler och medarbetare.

Systemutveckling

Vi arbetar dagligen med produktion av olika typer av kommunikationslösningar. Webbplatser och systemintegrationer ligger nära till hands då det utgör ca: 80% av all systemutveckling.

Support

KFIT erbjuder högkvalitativ support både på plats och distans.

Konsulter & dedikerade team

Hos oss hittar du erfarna IT-konsulter som står redo att hjälpa till.

Serverdrift

Vi sköter er befintliga infrastruktur och hanterar installation, konfiguration och uppdatering av er IT-miljö.

Inköp

Via flera samarbetspartners så erbjuder vi hårdvara/mjukvara till konkurrenskraftiga priser.