Serverdrift

Vi sköter er befintliga infrastruktur och hanterar installation, konfiguration och uppdatering av er IT-miljö. 


Kräver ditt företag en säker driftsmiljö, men inte har förutsättningarna, tid eller kapacitet i den egna personalen.

Att drifta en server på egen hand fordrar kunskap, kapacitet och konstant övervakning. Då är det lättare och mer kostnadseffektivt att hyra en kvalificerad konsult hos KFIT.  Vi har mångårig kunskap och ser till så att er miljö fungerar som den ska. Servern kontrolleras kontinuerligt av våra tekniker och beroende på överenskommelse besöker en konsult er på plats när behovet uppstår.

Önskar ni outsourca er IT-miljö så kan vi hjälpa er. Via våra samarbetspartner erbjuder via avancerad hård/mjukvara där vi på KFIT tar ansvar hela vägen.