Systemutveckling

Vi arbetar dagligen med produktion av olika typer av kommunikationslösningar. Webbplatser och systemintegrationer ligger nära till hands då det utgör ca: 80% av all systemutveckling.

Vi har specialiserat oss emot Microsoftplattformen med .Net som ramverk. Detta för att säkerhetsställa hållbara och säkra lösningar.

Webbplatsutveckling
Webbutveckling är ett av våra vanligaste arbetsområden där beställaren efterfrågar någon typ av “hemsida”. I majoriteten av fallen rekommenderar vi beställaren att integrera sin hemsida med ett så kallat publiceringsverktyg (CMS). Detta innebär stora fördelar då man får ett bredare utbud av funktioner, snabbare bearbetning och ökad flexibilitet. Effektiviteten i såväl kostnad som produktivitet motiverar oftast en något högre initial kostnad men kan sättas i relation till en långsiktigt besparing.

Med ett CMS kan vi redan i produktionen välja ut vilken funktionalitet som ska ingå. Beställaren använder sedan publiceringsverktyget till att hantera sitt innehåll.

Behöver ni en webbshop, oavsett storlek så finns det kostnadseffektiva lösningar med flera betalalternativ. 

Systemintegration
Vi har valt att klassificera näst intill alla övriga områden av systemutvecklingen som “integrationsarbete”. Till stor del därför att förfrågningarna är så pass specifika. Det är inte heller ovanligt att dessa projekt är betydligt mer omfattande än de sedvanliga webbplats-produktionerna som vi utför.

En systemintegration innebär t.ex. en sammanslagning av två plattformar där informationen delas i olika syften. Några exempel kan vara: Affärssystem (CRM),E-handel,Sociala medier, Bokningssystem, Säker inloggning(BANKID) och mycket mera.

KFIT erbjuder helhetsansvar i era utvecklingsprojekt